Dansk Esport Uddannelse

DEU’s Esportstrænerkursus

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig primært til nuværende og kommende esportsundervisere på skoler og uddannelsesinstitutioner, hvor esport indgår i en målstyret praksis med et eksplicit fokus på læring, trivsel og/eller sundhed.

Formål

Det er Dansk Esport Uddannelses overordnede formål, at du dygtiggør dig i at formidle undervisningen inden for en helhedsorienteret ramme, hvor bl.a. fællesskaber og den fysiske krop indgår som centrale elementer.

Forventet udbytte

Du kan forvente følgende udbytte efter endt uddannelse:

  • Du anser og anvender området esport i et helhedsperspektiv, hvor esport er ét element blandt flere til at stimulere de unge.
  • Du har viden om og erfaringer med esport til undervisningsbrug med afsæt i en deltagerinvolverende tilgang.
  • Konkrete værktøjer til at anvende esport som omdrejningspunkt og ramme for udviklingen af kompetencer.
  • Opøve praktiske erfaringer med esport spil, få inspiration til øvelser, undervisningsplaner.
  • Udvikling af eget materiale til undervisningsbrug.
  • Viden om læring og esport.

Om opbygningen

Grundlæggende elementer:

Uddannelsen er opbygget af 2 moduler, hvor første modul har fokus på ny viden om esport. Esports færdigheder gennem spil, begrebsafklaringer, undervisningsaktiviteter og planlægning.

Det andet modul har fokus på læring og esport i en pædagogisk kontekst.

Der skal udarbejdes eget undervisningsmateriale. Gennemgående for begge moduler er, at vi vil have fokus på networking, så der under og efter endt uddannelse vil være et netværk at sparre med.
Efter de to moduler er der mulighed for at specialisere sig yderligere gennem workshops, der har forskellige fokusområder. På den måde kan du designe din helt egen uddannelse i samarbejde med os.

Andre oplysninger

  • Se konkrete tidspunkter og steder for p.t. udbudte uddannelseshold øverst på siden.
  • Det vil forstærke implementeringen i egen praksis, såfremt I deltager to personer eller flere fra din skole/institution.

Uddannelsens grundlæggende principper

Uddannelsen bygger på et grundsyn med udgangspunkt i følgende principper:

Kompetenceudvikling anses som en fortløbende proces over tid, hvor sammenhængen mellem før, under og efter de enkelte moduler er helt central for læringen og udbyttet.
Der er fokus på den enkelte deltagers hverdagspraksis, og den ramme, de relationer og de konkrete mål eller behov, som deltagerne skal formidle esport i.
Det er en integreret del af kurset ”at lære på baggrund af (nye) handlinger og handle på baggrund af (ny) læring”. Derfor kombineres forskellige ekspertbidrag med en undersøgende tilgang, refleksion over praksis og videndeling deltagerne imellem.

Tilmelding

Kontakt DEU, på mail kontakt@deu.dk for tilmelding og yderligere information.

Foredrag, konsulentbistand og workshops.

Kontakt os og hør nærmere. Vi kan altid tilpasse os til jeres ønsker.