Dansk Esport Uddannelse

Opstart af esport

til institutioner og skoler

Formål

Det overordnede formål med Opstart af esport er, at du og din organisation oplever tryghed, kvalitet og langtidstidsholdbare løsninger i den investering, som I står overfor.

Forventet udbytte

I kan forvente følgende udbytte efter endt proces med opstart af e-sport:

  • I får en løsning, som passer til jeres konkrete behov.

  • I får en helhedsorienteret løsning, hvor den enkelte spillers fysiske rammer sættes i sammenhæng med andre faktorer, som har betydning for læring, sundhed og præstation: eksempelvis rummets påvirkning, den enkeltes arbejdsstilling og en organisatorisk opbakning.

  • I sparer ressourcekrævende processer ved at få adgang til DEU’s forskellige samarbejdspartnere og leverandører.

Om produktet

Procesplan

Opstart af esport bygger på en overordnet procesplan, som DEU justerer på baggrund af det konkrete behov og den aktuelle relation.

Se udvalgte grundelementer i figuren nedenfor.

Grundlæggende principper

DEU arbejder ud fra en strategisk tilgang, hvor følgende grundprincipper prioriteres:

  • Organisatorisk forankring: Opstart af esport skal ikke være en enkelt leder eller medarbejders idé, men et fælles afklaret element af en langsigtet indsigt, som har bred opbakning i organisationen.
  • Det fysiske element: Kroppen, menneskelige relationer og fysiske omgivelser indgår eksplicit. Computeren må ikke stå alene.
  • Faglig kvalitet: Praktiske erfaringer skal gå hånd i hånd med nyeste viden.

For at komme i mål med opstart af e-sport på den lange bane anbefaler DEU, at I som organisation prioriterer uddannelse af formidlere, som en del af både etablerings- og driftsbudgettet.